Odpowiedzi

2009-12-13T16:12:32+01:00
makiawelizm - doktryna polityczna i strategia działania autorstwa Niccolò Machiavellego Werteryzm – model postawy bohatera literackiego, utrwalony w literaturze końca XVIII wieku i w pierwszej ćwierci XIX wieku, za sprawą powieści Johanna Wolfganga von Goethego Cierpienia młodego Wertera.
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T16:13:57+01:00
Makiawelizm - koncepcja polityczna zalecająca stosowanie zasady „cel uświęca środki”. Dobro państwa jest dobrem najwyższym, morderstwo, oszustwo, podstęp są dozwolone jeśli ich celem jest interes kraju.

Werteryzm - termin związany z głównym bohaterem powieści epistolarnej Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera, od którego imienia pochodzi, oznacza model postawy bohatera literackiego, utrwalony w literaturze za sprawą wspomnianej powieści.
Bohatera werterycznego cechowały: wybujała wyobraźnia, uczuciowość, brak zdecydowanego działania, dążenie do samozagłady, widzenie świata przez pryzmat marzeń i poezji, niezgoda na konwencje obyczajowe i normy moralne, której towarzyszy pesymistyczne poczucie bezcelowości życia. Wyraża się to w tak zwanym Weltschmerz ("ból świata"), kulminujący się najczęściej w postaci samobójstwa. Niezwykła siła oddziaływania utworu Goethego wpłynęła na ukształtowanie się swoistego stylu życia, nawet mody na ubiór werterowski, czyli żółtą kamizelkę i niebieski frak. Przypisuje się mu również, że pod wpływem głównego bohatera powieści Goethego wiele osób przyjęło w życiu postawę werteryczną i tak jak on popełniło samobójstwo.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:20:38+01:00
Werteryzm-jest to postawa człowieka charakteryzująca się: poezją i marzeń , uczciwością oraz buntem wobec zasad moralnych.
Makiawelizm-jest to dokryta polityczna , która głosi że najważniejszym celem w polityce jest racja państwa.