Odpowiedzi

2009-12-13T16:24:10+01:00
Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów. Składa się z azotu (78%), tlenu (21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węgla (0,03%) oraz pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego.
Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się:
 Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, powstałe na skutek wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów, procesów rozkładu materii organicznej,
 Zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego związane z działalnością człowieka,
Główne antropogeniczne źródła emisji zanieczyszczeń w Polsce to:
 Zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną,
 Zakłady przemysłowe
 Pojazdy mechaniczne
 Obiekty przemysłowe zlokalizowane poza granicami Polski
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T17:13:03+01:00
Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów. Składa się z azotu (78%), tlenu (21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węgla (0,03%) oraz pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego.
Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się:
Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, powstałe na skutek wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów, procesów rozkładu materii organicznej,
Zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego związane z działalnością człowieka,
Główne antropogeniczne źródła emisji zanieczyszczeń w Polsce to:
Zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną,
Zakłady przemysłowe
Pojazdy mechaniczne
Obiekty przemysłowe zlokalizowane poza granicami Polski
3 1 3