Uzupełnij schemat , wpisując w odpowiednie miejsca wymienione poniżej zagadnienia będące przedmiotem badań geografii fizycznej lub geografii społeczno - ekonomicznej
Fizyczna :
Społeczno - ekonomiczna :
Zagadnienia : zasoby wodne , przemysł energetyczny , prognozowanie pogody , problem wyżywienia ludności , budowa geologiczna , rozmieszczenie ludności , zmiany klimatu , transport samochodowy
Proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

Społeczno - ekonomiczna: przemysł energetyczny, problem wyżywienia ludności, rozmieszczenie ludności, transport samochodowy

Fizyczna: zasoby wodne, prognozowanie pogody, budowa geologiczna, zmiany klimatu
342 4 342