1.butelka o pojemności 1,5 dm3 jest wypełniona powietrzem.Olicz objętość azotu,przyjmując,że jego zawartość w powietrzu wynosi 78%

2.azot z tlenem tworzą kilka rodzajów tlenków.W jednym z nich stosunek ,masy tlenu do masy azotu wynosi 4 : 7.Olicz masę azotu,znajdującego się w 55 g tego tlenku azotu.

3.Oblicz ile kilogramów azotu znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach 3m razy 4,5 m razy 2,5 m .Gęstość azotu w temperaturze 25 stopni C przy ciśnienu 1013 hPa wynosi 1,146 g na dm3.

Prosze pomórzcie·!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-15T18:26:03+01:00
Chyba tak:
1.
78%z1,5dm=1,17dm3
2.
4+7=11
55:11=5
5*7=35g
3.
V=30dm*45dm*25dm=33750dm3
78%z 33750=26325dm3
26325*1,146=30168,45g=30,16845