Odpowiedzi

2009-12-13T16:23:14+01:00
Fotosynteza-wymiana gazowa u roślin inaczej,dzięki fotosyntezie rośliny wytwarzają sobie pokarm. Podczas fotosyntezy rośliny pobierają dwutlenek węgla, a wydalają tlen.

Kwaśne deszcze- opady atmosferyczne, w których skład wchodzi dwutlenek siarki, pyły, spaliny. Kwaśne deszcze powodują obumieranie drzew.

Mam nadzieję, że pomogłam;) Liczę na naj! ;P
3 4 3
2009-12-13T16:24:13+01:00
1.Fotosynteza - anaboliczny proces biochemiczny syntezy związków organicznych z prostych nieorganicznych substancji chemicznych pod wpływem promieniowania słonecznego. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi, ponadto proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze.

2.Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne zawierające kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.
1 4 1
2009-12-13T16:25:32+01:00
Fotosynteza to proces wytwarzania związków organicznych z związków prostych nieorganicznych u roślin zielonych.

Kaśne deszcze to opady atmosferyczne które zawierają nadmiar tlenku siarki.
1 2 1