Gospodarz chce siatkę długości 12 m wygrodzić na podwórku prostokątny wybieg dla psa przylegający jednym bokiem do budynku. Jakie wymiary powinien mieć ten wybieg, aby jego pole powierzni bylo największe? Oblicz powierzchnię tego największego wybiegu.

1

Odpowiedzi

2013-04-30T18:21:41+02:00

2a+b=12

a=bok1

b=12-2a=bok2

f(x)=a(6-a)=-a^2+6a\\ a=-1\ \ b=6\ \ c=0\\x_w=\frac{-b}{2a}=\frac{-6}{-2}=3\\a=3\\b=12-6=6

Wybieg ten, aby jego pole powierzchni było jak największe powiniem mieć wymiary 6mx3m.P_p=6*3=18m

20 4 20