Odpowiedzi

2009-12-13T16:39:36+01:00
__8a²+16ab+8b²____ dla a =⅙ b=⅚
16a²-16b²=__ 8*1/36+16*1/6*5/6___
16*1/36-16* 25/36=__2/9+40/18___ 4/9-200/9
__2/9+20/9__-196/9
22/9__-196/9
1 1 1
2009-12-13T16:40:31+01:00
1) 8(⅙)²+16•⅙•⅚+8(⅚)²=8•¹/₁₆+16•⁵/₃₆+8•²⁵/₃₆=½+⁸⁰/₃₆+²⁰⁰/₃₆=²⁹⁸/₃₆
2) 16(⅙)²-16(⅚)²=16•¹/₃₆-16•²⁵/₃₆=¹⁶/₃₆-⁴⁰⁰/₃₆=-³⁸⁴/₃₆
1 2 1