1. uzupełnij równiania reakcji
a) KOH + SO2 ----> ............ + ...........
b) ......... + CO2 ----> Na2CO3 + ..........
c) P4O10 + ........... ----> K3PO4 + ..........
d) Mg(OH)2 + ............ ----> MgSO4 + ............
e) ................ + .............. ----> Ca(NO3)2 + ..............

2. uzupełnij równiania reakcji. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą.

a)K2o + SO2 ----> ............
b) ............ + ...........----> CaCO3
c)MgO + ........... ---->MgSO4
d)..........+P4O10 ----> Na3PO4
e)............ + ...........----> Ba(NO3)2

3.
Sole sa otrzymywane również w bezpośredniej syntezie pierwiastków. Uzupełnij równania reakcji. Określ, jaki rodzaj soli można otrzymać tą metodą. Napisz słownie ogólny przebieg reakcji.
a) ..................... + ..................... ------------->KCL
b) Ca + .................. ----------------> CaBr2
c) ...................... + Cl2 ------------> AlCl3
d) ...................... + .................... --------> FeS
e) Na + I2 ----------->
f) ................ + ................... --------->Al2S3
.................. + ............................. ----------------> ....................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2

Odpowiedzi

2012-09-27T09:54:05+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1. 
 a) 2KOH + SO2 ----> K2SO3 + H2O

 b) 2NaOH + CO2 ----> Na2CO3 + H2O
 c) P4O10 + 12KOH ----> 4K3PO4 + 6H2O

 d) Mg(OH)2 + SO3 ----> MgSO4 + H2O

 e) Ca(OH)2 + N2O5 ----> Ca(NO3)2 + H2O


 2. tlenek metalu + tlenek niemetalu ---> sól tlenowa

 a) K2O + SO2 ----> K2SO3

 b) CaO + CO2 ----> CaCO3
 c) MgO + SO3 ----> MgSO4
 d) 6Na2O + P4O10 ----> 4Na3PO4
 e) BaO + N2O5 ----> Ba(NO3)2

 3. metal + niemetal ---> sól beztlenowa

 a) 2K  +Cl2 ---> 2KCl
 b) Ca + Br2 ---> CaBr2
 c) 2Al + 3Cl2 ---> 2AlCl3
 d) Fe + S ---> FeS
 e) 2Na + I2 ---> 2NaI
 f) 2Al + 3S ---> Al2S3

2012-09-27T10:29:01+02:00

1.

a) 2 KOH + SO₂ ⇒ K₂SO₃ + H₂O

b) 2 NaOH + CO₂ ⇒ Na₂CO₃ + H₂O
c) P₄O₁₀ + 12 KOH ⇒ 4K₃PO₄ + 6 H₂O

d) Mg(OH)₂ + SO₃ ⇒ MgSO₄ + H₂O

e) Ca(OH)₂ + N₂O₅ ⇒ Ca(NO₃)₂ + H₂O


2.

Ogólny przebieg reakcji:  tlenek metalu + tlenek niemetalu ⇒ sól kwasu tlenowego

a) K₂O + SO₂ ⇒ K₂SO3

b) CaO + CO₂ ⇒ CaCO₃
c) MgO + SO₃ ⇒ MgSO₄
d) 6 Na₂O + P₄O₁₀ ⇒  4 Na₃PO₄
e) BaO + N₂O₅ ⇒ Ba(NO₃)₂

3. Ogólny przebieg reakcji : metal + niemetal  ⇒ sól kwasu beztlenowego

a) 2 K + Cl₂ ⇒ 2 KCl
b) Ca + Br₂ ⇒CaBr₂
c) 2 Al + 3 Cl₂ ⇒ 2 AlCl₃
d) Fe + S ⇒ FeS
e) 2 Na + I₂ ⇒2 NaI
f) 2 Al + 3 S ⇒ Al₂S₃