Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:33:50+01:00
A) a=b
2a+b=9

a=b
2a+a=9

a=b
3a=9 |:3

a=b
a=3

3=b
a=3

B) u=4v
5u-v=10

u=4v
5(4v)-v=10

u=4v
20v-v=10

u=4v
19v=10 |:19

u=4v
v=10/19

u=40/19
v=10/19

C) 3r=s
3r+s=24

3r=s
s+s=24

3r=s
2s=24 |:2

3r=s
s=12

r= 12:3
s=12

r=4
s=12
2009-12-13T16:35:27+01:00
A)

a = b
2a + b = 9

a = b
2a + a = 9

a = b
3a = 9

a = b
a = 3

b = 3

b)

u = 4v
5u - v = 10

u = 4v
5 * (4v) - v = 10

u = 4v
20v - v = 10

u = 4v
19v = 10

u = 4v
v = 10/19

u = 4* (10/19)
v = 10/19

u = 40/19
v = 10/19

c)
3r = s
3r + s = 24

3r = s
s + s = 24

3r = s
2s = 24

3r = s
s = 12

r = 12:3
s = 12

r = 4
s = 12
2009-12-13T16:51:56+01:00
A)
{a=b /-b
{2a+b=9

{a-b=0
+{2a+b=9
--------------
3a=9 /:3
{a=3
{a=b

{a=3
{b=3

B)
{u=4v /*(-5)
{5u-v=10

{-5u=-20v
+{5u-v=10
---------------
-v=10-20v /+20v
19v=10 /:19
{v=10/19
{u=4*10/19
{v=10/19
{u=40/19

C)
{3r=s /*(-1)
{3r+s=24
{-3r=-s
+{3r+s=24
------------------
s=24-s /+s
2s=24 /:2
{s=12
{3r=12 /:3
{s=12
{r=4