Zapisz w postaci sumy algebraicznej
-3(2x+7)
-4(a-b)
7(5-c)
a(a-b)
2a(3a-2)
-x(5y+z)
-2x(-2x-3+y)
(2x+6):2
(3x-12):3
(4x-8):(-2)
(10x+15):5

zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego połowę wrażenia
2x+5y
3x-8
a-2b

zapisz w postaci sumy algebraicznej i zredukuj wyrazy podobne
3a²(2a-b)-b(a³-ab-1)-2ab(-1,5a+3)
a(b-c)+b(c-a)+(a-b)

2

Odpowiedzi

2009-12-13T16:39:54+01:00
Zapisz w postaci sumy algebraicznej
-3(2x+7) = -6x-21
-4(a-b) = -4a+4b
7(5-c) = 35-7c
a(a-b) = a²-ab
2a(3a-2) = 6a²-4a
-x(5y+z) = -5xy-xz
-2x(-2x-3+y) = 4x²+6x-2xy
(2x+6):2 = x+3
(3x-12):3 = x-4
(4x-8):(-2) = -2x+4
(10x+15):5 = 2x+3

zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego połowę wrażenia
(2x+5y):2 = x+2,5y
(3x-8):2 = 1,5x-4
(a-2b):2 = 1/2a-b

zapisz w postaci sumy algebraicznej i zredukuj wyrazy podobne
3a²(2a-b)-b(a³-ab-1)-2ab(-1,5a+3) = 6a³-3a²b-a³b+ab²+b+3a²b-6ab = 6a³-a³b+ab²+b-6ab

a(b-c)+b(c-a)+(a-b) = ab-ac+bc-ab+a-b = -ac+bc+a-b
1 1 1
2009-12-13T16:41:43+01:00
-6x+(-21)
-4a + 4b
35-7c
a(do kwadratu) -ab
6a(do kwadratu) -4a
-5xy-xz
x+3
x-4
-2x+4
2x + 3

zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego połowę wrażenia
x+2,5y
1,5x-4
1/2a-b

zapisz w postaci sumy algebraicznej i zredukuj wyrazy podobne
3a²(2a-b)-b(a³-ab-1)-2ab(-1,5a+3)= 6a³-3a²b-a³b+ab²+b+3a²b-6ab = 6a³-a³b+ab²+b-6ab

a(b-c)+b(c-a)+(a-b) = ab-ac+bc-ab+a-b = -ac+bc+a-b
1 1 1