Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:56:30+01:00
Niech ktoś mi wytłumaczy reakcje otrzymywania soli metodą strąceniową xd Bo mnie na lekcji wtedy nie było a jutro mam sprawdzian!

Reagują dwie sole dobrze rozpuszczalne w wodzie, czyli ulegają rozpadowi na jony ( w roztworze są dwa rodzaje kationów metali i anionów reszty kwasowej). Teraz kationy pierwszej soli łączą się z anionami tej drugiej soli, a kationy drugiej soli łączą się z anionami pierwszej soli, ale jedna -- rzadziej dwie --z tych nowo powstałych soli musi byś nierozpuszczalna w wodzie. Sprawdzamy to w tabelach rozpuszczalności, które są najczęściej na końcu podręcznika chemii. Osad zaznaczamy strzałką w dół obok soli nierozpuszczalnej. Sole nierozpuszczalne nie rozpisujemy na jony, gdyż nie rozpuszczają się w wodzie. np;
AgNO3+KI→KNO3+AgI(tu piszemy strzałkę w dół, bo to osad, sól nierozpuszczalna)
Ag+ + NO3- + K+ + I - →K+ + NO3 - + AgI (strzałka w dół)
Ag+ + I -→AgI(strzałka w gół)
lub

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4(osad)
2Na+ + SO4(- -) + Ba (+ +) + 2Cl (-) →2Na (+) + 2Cl (-) + BaSO4 (osad)
SO4(- -) + Ba (+ +) → BaSO4 (osad)

Jeżeli jeszcze czegoś nie rozumiesz, pisz. Mam nadzieję, że pomogłam.
29 3 29
2009-12-13T19:14:32+01:00
7. SÓL + KWAS ----> NOWA SÓL (OSAD) + NOWY KWAS
Zalecane jest, aby powstała sól była osadem.

PRZYKŁADY (najpierw cząsteczkowo, a później jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) Ca(NO3)2 + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + 2 HNO3
Ca 2+ + 2 NO3- + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + 2 H+ + 2 NO3-
Ca 2+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad)
powyższa reakcja jest przykładem reakcji strąceniowej, polegającej na wytrąceniu osadu, praktycznie nierozpuszalnego w roztworze wodnym
b) Pb(NO3)2 + 2 HCl ----> PbCl2 (osad) + 2 HNO3
Pb 2+ + 2 NO3- + 2 H+ + 2 Cl- ----> PbCl2 (osad) + 2 H+ + 2 NO3-
Pb 2+ + 2 Cl- ----> PbCl2 (osad)
21 2 21