Odpowiedzi

2009-12-13T16:39:34+01:00
Grzyby podobnie jak i inne drobnoustroje rozkładają martwą materię organiczną, jeśli chodzi o większe to wchodzą w symbiozę z drzewami (mikoryza) drzewa dostarczają im związków organicznych natomiast grzyby soli mineralnych. Dla człowieka również mają różnorakie funkcje, biora udział w fermantacji alkoholowej, człowiek wykorzystuje je również do tworzenia leków (chyba najpopularniejszym przykładem jest antybiotyk Penicylina z pleśni Penicillium)
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:43:17+01:00
POZYTYWNE znaczenie grzybów:
-rozkładają martwą materię organiczną,zapobiegają jej nagromadzeniu
-użyźniają glebę(dostarczają związków nieorganicznych) współtworzą próchnicę
-pokarm zwierząt i ludzi
-w przemyśle spożywczym:
*w piekarnictwie(drożdże piekarnicze)
*do produkcji alkoholu(drożdże piwne i winne)
*do produkcji serów pleśniowych
-w medycynie do produkcji antybiotyków(penicylina z pędzlaka)
NEGATYWNE znaczenie grzybów:
-pasożyty wywołują choroby(buławinka czerwona-sporysze w kłosach zbóż,rdza źdźbłowa-na liściach zbóż,hubiak pospolity-na drzewach):
*grzybicę skóry
*grzybicę narządów wewnętrznych(w układzie pokarmowym,nerwowym, a nawet w mózgu)
-psują produkty spożywcze-pleśnie
-niszczą mury
6 3 6
2009-12-13T16:58:23+01:00
Negatywne w zyciu człowieka i przyrodzie :
Grzyby mają też wiele negatywnych cech. Jednym z takich grzybów jest workowiec Claviceps purpurea infekuje kwiaty żyta i innych zbóż. Wytwarza on przetrwalniki, nazywane sporyszem, w kłosach w tych miejscach, gdzie normalnie powinny wykształcać się ziarniaki. Gdy zwierzęta gospodarskie zjedzą ziarno zanieczyszczone sporyszem lub gdy człowiek spożyje chleb z mąki uzyskanej z takiego ziarna, następuje zatrucie przez bardzo toksyczne substancje zawarte w sporyszu. Mogą one spowodować np. ataki nerwowe, konwulsje, czy zaburzenia psychiczne. Zatrucia sporyszem, zwane ergotyzmem, zdarzały się często w średniowieczu i były wówczas określane mianem ognia św. Antoniego. Grzyby wywołują wiele groźnych chorób roślin, w tym także epidemicznych, które rozprzestrzeniają się bardzo szybko i często są przyczyną całkowitego niepowodzenia w uprawie, powodując tym samym ogromne straty gospodarcze.
Poztyywne :
Grzyby odgrywają istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej na naszej planecie. Podobnie jak bakterie, większość grzybów jest reducentami, sporofitami pobierającymi subbstancje odżywcze z podłoży organicznych i martwych organizmów. W przeciwieństwie do zwierząt, które pobierają pokarm do wnętrza ciała, a następnie trawią go, grzyb trawi pokarm na zewnątrz swojego ciała dzięki wydzielaniu silnych enzymów hydrolitycznych do podłoża. W procesie tego trawienia ekstracelularnego złożone substancje organiczne są rozkładane na prostsze, które grzyb może absorbować. W wyniku rozkładu podłoży i obumarłych organizmów węgiel, azot oraz inne pierwiastki są uwalniane ze związków organicznych i mogą być ponownie włączone do różnych cykli biogeochemicznych. Nna przykład w wyniku rozkładu uwalniany jest do atmosfery dwutlenek węgla, a substancje mineralne wracają do gleby. Bez tego ciągłego rozkładu podstawowe składniki odżywcze szybko zostałyby uwięzione w ogromnych hałdach martwych zwierząt, odchodów, gałęzi, kłód i liści. Składniki odżywcze stałyby się nieprzydatne dla nowych pokoleń organizmów i życie na Ziemi uległoby zagładzieeeee.

Mam nadziejee ze pomogłam :)
2 4 2