Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T17:20:58+01:00
zderzenie z innym pojazdem, człowiekiem lub przeszkodą stałą,
– przewrócenie się lub zjechanie z jezdni pojazdu mechanicznego,
– wydarzenie wewnątrz pojazdu (pożar, przemieszczenie się ładunków itp.).
W wyniku wypadku następuje uszkodzenie lub zniszczenie wymienionych środków transportu oraz (lub) obrażenia lub śmierć ludzi biorących w nim udział.
Do głównych przyczyn wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów należy zaliczyć:
– nieznajomość lub lekceważenie elementarnych zasad ruchu drogowego tj. przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu, poruszanie się po drogach publicznych po prawej stronie jezdni,
– w porze nocnej brak widocznego oznakowania rowerzystów i pieszych,
– nagłe wtargnięcia na jezdnię zza stojących na poboczu pojazdów mechanicznych.
Wypadki z udziałem samochodów osobowych i ciężarowych spowodowane są zazwyczaj:
– przekroczeniem dozwolonej prędkości (brawura kierowców),
– zły stan techniczny pojazdów,
– niedostateczne oznakowanie, dróg, budowli drogowych (mosty, wiadukty),
– zły stan techniczny samych dróg,
– przekroczona dopuszczalna ładowność pojazdu, co powoduje utrudnienie w kierowaniu pojazdem przez kierowcę,
– brak odpowiedniego mocowania przewożonych materiałów, co w konsekwencji może spowodować przemieszczanie się towaru w skrzyni ładunkowej doprowadzając do przewrócenia pojazdu podczas jazdy.
Do najczęstszych zdarzeń mających miejsce zarówno na torowiskach tramwajowych jak i kolejowych z udziałem użytkowników dróg zaliczamy:
– nieprawidłowe przekraczanie torowisk przez pieszych również w miejscach niedozwolonych, spacerowanie po torowiskach (np. z walkmanem na uszach),
– nieprawidłowe przejeżdżanie torowisk przez samochody, bez upewnienia się czy nie nadjeżdża pojazd szynowy, nadmierne zaufanie do dróżnika, który powinien zamykać zapory tzw. szlabany,
– próba wymuszenia pierwszeństwa przejazdu na tramwaju,
– awaria urządzeń zabezpieczających przejazd pojazdów szynowych takich jak szlabany sygnalizatory świetlne i dzwonki.
1 5 1