Sporządź wykres funkcji, w której liczba rozwiązań równania uzależniona jest od wartości parametru m(f(m) = liczba rozwiązań równania). Wykorzystaj metodę graficzną i fakt, że liczba rozwiązań równania f (x) = g (x) jest taka sama jak liczba punktów wspólnych wykresów funkcji : y=f(x) i y=g(x)

2|x+1|-x = m+3

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:50:31+01:00
Rozwiązanie z komentarzem w załączniku.

Liczę na naj ;)
1 5 1