Na podstawie położenia pierwiastków grupy głównej w układzie okresowym można określić

A. liczbę powłok atomowych i liczbę elektronów walencyjnych
B.masę atomową
C.liczbę izotopów i zawartość procętową tych izotopów w przyrodzie
d>liczbę połączeń z tlenem
E. wartość liczbową elektroujemności i wartość energi jonizacji

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T16:59:05+01:00
A. liczbę powłok atomowych i liczbę elektronów walencyjnych
1 4 1