Rozwiąz uklady rownan metoda przeciwnych wspolczynnikow
a) 3x+2y=13
2x+y=11
b)5x+3y=0
-x -2y=7
c)3u+2v=2
5u+4v=6
d)3s+5t=-6
1,5s-2t=-3
e)5=3x-y
5x-2y=7
Proszę o rozwiązanie jeszcze dziś i jak najszybciej bo mam to na jutro zadane .Z góry dziękuję i proszę o dokladne rozpisanie :)
f) x-3y=5
y+3x=-5
g) 2x-3y=7
3x-5y=11
h) 5p-2r=21
3p+5r=-6
i) 2x-3y=10
5x+5y=0
j)5v1+4v2=4
7v1+5v2=6
k)4x+5y=12,3
3x-2y=-4
l)3x-0,2y=35
2,5x-5y=5
2

Odpowiedzi

2009-12-13T18:21:00+01:00
A) 3x+2y=13
2x+y=11/*(-2)

3x+2y=13
-4x-2y=-22
-----------------dodajemy
-x=-9/*(-1)
x=9

2x+y=11
y=11-2x
y=11-2*9
y=11-18
y=-7

b)5x+3y=0
-x -2y=7/*5

5x+3y=0
-5x-10y=35
--------------
-7y=35/:(-7)
y=-5

-x-2y=7
-x=7+2y
-x=7+2*(-5)
-x=7-10
-x=-3/*(-1)
x=3

c)3u+2v=2/*(-2)
5u+4v=6

-6u-4v=-4
5u+4v=6
-------------
-2u=2/:(-2)
u=-1

3u+2v=2
2v=2-3u
2v=2-3*(-1)
2v=2+3
2v=5/:2
v=2,5


d)3s+5t=-6
1,5s-2t=-3/*(-2)

3s+5t=-6
-3s+4t=6
------------
9t=0
t=0

3s+5t=-6
3s=-6-5t
3s=-6-5*0
3s=-6
3s=-6/:3
s=2

e)5=3x-y
5x-2y=7
trzeba uporzadkowac
-3x+y=-5/*2
5x-2y=7

-6x+2y=-10
5x-2y=7
--------------
-x=-3/*(-1)
x=3

-3x+y=-5
y=-5+3x
y=-5+3*3
y=-5+9
y=4

f) x-3y=5
y+3x=-5

x-3y=5
3x+y=-5/*3

x-3y=5
9x+3y=-15
------------
10x=-10/:10
x=-1

3x+y=-5
y=-5-3x
y=-5-3*(-1)
y=-5+3
y=-2

g) 2x-3y=7/*(-3)
3x-5y=11/*2

-6x+9y=-21
6x-10y=22
----------------
-y=1
y=-1

2x-3y=7
2x=7+3y
2x=7+3*(-1)
2x=7-3
2x=4/:2
x=2

h) 5p-2r=21/*5
3p+5r=-6/*2

25p-10r=105
6p+10r=-12
---------------
31p=93/:31
p=3

3p+5r=-6
5r=-6-3p
5r=-6-3*3
5r=-6-9
5r=-15/:5
r=-3

i) 2x-3y=10/*5
5x+5y=0/*3

10x-15y=50
15x+15y=0
------------------
25x=50/:25
x=2

5x+5y=0
5y=-5x
5y=-5*2
5y=-10/:5
y=-2

j)5v1+4v2=4/*(-5)
7v1+5v2=6/*4

-25v1-20v2=-20
28v1+20v2=24
-----------------------
3v1=4/:3
v1=4/3

5v1+4v2=4
4v2=4-5v1
4v2=4-5*4/3
4v2=4-20/3
4v2=12/3-20/3
4v2=-8/3 /:4
v2=-8/3*1/4
v2=-8/12 =-2/3

k)4x+5y=12,3/*(-3)
3x-2y=-4/*4

-12x-15y=36,9
12x-8y=-16
--------------
-23y=20,9/: (-23)
y=0,90869
tu chyba jest błąd

l)3x-0,2y=35/*(-25)
2,5x-5y=5

-75+5y=-875
2,5x-5y=5
------------
-72,5x=-870/:(-72,5)
x=12

2,5x-5y=5
-5y=5-2,5x
-5y=5-2,5*12
-5y=5-30
-5y=-25/:(-5)
y=5
2009-12-13T18:56:13+01:00
> pierwsza linijka układu równan
a)>3x+2y=13
2x+y=11 |*(-2)
>3x+2y=13
-4x-2y=-22_________+
-x=-9 |:-1
x=9
>3*9+2y=13
x=9
>2y=13-27
x=9
>2y=-14 |:2
x=9
>y=-7
x=9
b)>5x+3y=0
-x -2y=7 |*5
>5x+3y=0
-5x-10y=35________+
-7y=35 |:(-7)
y=-5
>5x+3y=0
y=-5
>5x+3*(-5)=0
y=-5
>5x-15=0
y=-5
>5x=15 |:5
y=-5
>x=3
y=-5
c)>3u+2v=2 |*(-2)
5u+4v=6
>-6u-4v=-4
5u+4v=6________+
-u=2|:(-1)
u=-2
>3*(-2)+2v=2
u=-2
>-6+2v=2
u=-2
>2v=8|:2
u=-2
>v=4
u=-2
d)>3s+5t=-6
1,5s-2t=-3|*(-2)
>3s+5t=-6
-3s+4t=6______+
t=9
>3s+5*9=-6
t=9
>3s+45=-6
t=9
>3s=-51|:3
t=9
>s=-17
t=9
e)>5=3x-y|*(-2)
5x-2y=7
>-6x+2y=-10
5x-2y=7______+
-x=-3|:(-1)
x=3
>3*3-y=5
x=3
>-y=5-9
x=3
>-y=-4|:(-1)
x=3
~y=4
x=3
f)>x-3y=5|*3
y+3x=-5
>3x-9y=15
y+3x=-5______+
-8y=10|:(-8)
y=-10/8
y=-1,25
>x-(-1,25)=5
y=-1,25
>x+1,25=5
y=-1,25
>x=5-1,25
y=-1,25
>x=3,75
y=-1,25
g)>2x-3y=7|*(-5)
3x-5y=11|*3
>-10x+15y=-35
9x-15y=33______+
-x=-2|:(-1)
x=2
>2*2-3y=7
x=2
>4-3y=7
x=2
>-3y=-3|:(-3)
x=2
>y=1
x=2
h)>5p-2r=21|*5
3p+5r=-6|*2
>25p-10r=105
6p+10r=-12______+
>31p=93|:31
p=3
>5*3-2r=21
p=3
>15-2r=21
p=3
>-2r=6|:(-2)
p=3
>r=-3
p=3
i)>2x-3y=10|*5
5x+5y=0|*(-2)
>10x-15y=50
-10x-10y=0______+
-25y=50|:(-25)
y=-2
>2x-3*(-2)=10
y=-2
>2x+6=10
y=-2
>2x=4|:2
y=-2
>x=2
y=-2
j)5v1+4v2=4
7v1+5v2=6
to nie jest układ rownan wiec nie wiem jak to policzyc
k)>4x+5y=12,3|*2
3x-2y=-4|*5
>8x+10y=24,6
15x-10y=-20_____+
23x=4,6|:23
x=0,2
>4*0,2+5y=12,3
x=0,2
>0,8+5y=12,3
x=0,2
~5y=11,5|:5
x=0,2
>y=2,3
x=0,2
l)>3x-0,2y=35|*(-5)
2,5x-5y=5|*0,2
>-15x+1y=-175
0,5x-1y=1_____+
-14,5x=-174|:(-14,5)
x=12
>3*12-0,2y=35
x=12
>36-0,2y=35
x=12
>-0,2y=-1|:(-0,2)
x=12
>y=5
x=12