1) 4/5 liczby x to:

A. 40% liczby x
B. 45% liczby x
C. 75% liczby x
D. 80% liczby x

2) 3/8 ligowej drużyny piłkarskej to cudzoziemcy. Jaką część tego zespołu stanowią zawodnicy krajowi?

A. 57,5%
B. 60%
C. 62,5%
D. 67,5%

3) 30% liczby 72 to:

A. 18
B. 21
C. 21,6
D. 24

4) W minonym roku szkolnym do Zespołu Szkół Nr 1 uczęszczało 575 uczniów. W obecnym roku szkolnym liczba uczniów jest o 4% większa i wynosi :

A. 579
B. 598
C. 600
D. 605

5) Jeżeli 48% liczby c jest równe 60, to:

A. c= 28 4/5
B. c= 125
C. c= 128
D. c= 150

6) Jeżeli liczba x jest o 20% większa od liczby y, to:

A. x= 0,8y
B. x= 1,2y
C. y= 0,8x
D. y=1,2x

7) Jeżeli liczba x jest o 20% mniejsza od liczby y, to:

A. x= 0,8y
B. x= 1,2y
C. y= 0,8x
D. y=1,2x

8) Po podwyżce ceny o 20% kilogram kiełbasy wiejskiej kosztuje 16zł 20 gr. Jaka była cena kilograma tej kiełbasy przed podwyżką?

A. 12 zł 80 gr
B. 13 zł 20 gr
C. 13 zł 50 gr
D. 15 zł

9) Liczba 54 jest większa od liczby 48:

A. o 12,5%
B. o 15%
C. o 20%
D. o 25%

10) Liczba 48 jest mniejsza od liczby 60 :

A. o 12,5%
B. o 15%
C. o 20%
D. o 25%

11) Liczba 25 stanowi p% liczby 40. Zatem:

A. p= 25
B. p=40
C. p=60
D.p>60

12) Na łące pasie sie 6 kóz i 20 owiec. Jaki procent stada pasących sie zwierząt stanowia kozy?

A. mniej niż 25%
B. 25%
C. 30%
D. więcej niż 30%

13) Lodówkę kosztującą 1215 zł sprzedano podczas wypżedarzy za 972 zł. Zatem obniżka ceny lodówki wyniosła:

A. 20%
B. 25%
C.40%
D. 80%

DODATKOWE INFORMACJE :
jeżeli np. mamy 4/5 tp nie znaczy podzielic to jest ułamek...
proszę też o jakies krótkie obliczenia skąd wyszedł taki wynik a nie inny...:)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T17:04:53+01:00