Odpowiedzi

2009-12-13T17:08:16+01:00
Idealizm obiektywny Platona oparty jest na istnieniu dwóch światów czyli na świecie idei -doskonałym i świecie odbijającym te idee. Świat idei, który jest doskonały, identyczny z bóstwem, bądź stanowi jego twór, jest absolutny, jego prawa są niezmienne i trwałe, oparte na zasadach hierarchii i jedynie mędrzec może przeniknąć jego tajemnice, dlatego też może zbliżyć państwo di idealnego wzorca tworząc organizację doskonałą odpowiadającą ideom dobra , sprawiedliwości, piękna, prawdy, mądrości Świat odbijający te idee to świat niedoskonały, który stanowi odbicie tego świata idei.
U Platona istnieje wieczny Demiurg (budowniczy) wieczna materia i idea.
Jest to filozofia oparta na poszukiwaniu idealnego POLIS. Oparta na idealizmie. Idea jest pierwotna, wieczna, trwała, absolutna i doskonała.
W tej chwili nie jesteś zalogowany.


Myślę że pomogłam