1. W alkoholu o masie cząsteczkowej 32u , tlen stanowi 50% masy , wodór 12,5% , węgiel 37,5%.
Ustal wzór alkoholu.
2. Zapisz równania reakcji spalania:
A- całkowitego
B- niecałkowitego
Propanolu i butanolu.
3.Rozpuszczalność butanolu w temp. 20 stopni wynosi 12,5 g na 100g H²O. Oblicz stężenie % tego kwasu.
4.Oblicz zawartość procentową węgla w glicerolu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T18:51:43+01:00
1.
O = 16u(50%)
C = 12u(12,5%)
H = 1u * 4
masa = 32u || 16u + 12u + 1u = 29u ||Brakuje 3u(3 atomy wodoru

CH₃OH - metanol
2.
Propanol:
C₃H₇OH + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O
C₃H₇OH + 3O₂ → 3CO + 4H₂O
Butanol:
C₄H₉OH + 6O₂ → 4CO₂ + 5H₂O
C₄H₉OH + 4O₂ → 4CO + 5H₂O
3. Cp=ms/mr * 100%
Cp=12.5g/125g * 100% = 10%
4. C₃H₅(OH)₃ = 92u
C=12u*3 = 36u
H=1u*5 = 5u
OH=17u*3 = 51u

C% = 36/92 * 100% = 39%