1.Wpisz 4 rózne określenia , związane tematycznie z systemem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynając się od kolejnych liter niżej podanego wyrazu.
P.....................
A.....................
K.....................
T.....................


2.Wymień podstawowe zasady polskiej polityki bezpieczeństwa[5 Przykładów]


3.Rozwiń skróty w języku angielskim.
NATO
UNDOF
KFOR
SFOR


4.Wpisz rok, w którym wojsko Polskie rozpoczęło udział w niżej wymienionych misjach pokojowych.
UNDOF -
Pustynna Burza-
KFOR-
SFOR-
AFOR
Nadzorowanie wyborów w Bośnie i Hercegowinie z ramienia OBWE.
5. Wpisz 6 róznych określen , związanych tematycznie z systemem obronnym Rzeczypospolitej Polskiej.
W......
O.......
J........
S.......
K.......
O.......
6. Wymień elementy systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.[3 Przykłady]

1

Odpowiedzi

2016-08-14T17:20:37+02:00
zad. 1)
Podsystem
Alarmowanie
Konstytucja
Traktat

zad. 2)
- zagwarantowanie niepodległości i suwerenności

- zagwarantowanie ochrony demokratycznej

- zapobieganie wojnie

- utrzymywanie dobrych relacji z sąsiadami

- członkostwo w NATO

zad. 3)
NATO - North Atlantic Treaty Organization
UNDOF -
United Nations Disengagement Observer Force
KFOR -
Kosovo Force
SFOR -
NATO's Stabilisation Force

zad. 4)
UNDOF - 1974
Pustynna Burza - 1990
KFOR - 1999
SFOR - 1996
AFOR - 1999

Nadzorowanie wyborów w Bośnie i Hercegowinie z ramienia OBWE - 1995

zad. 5)
Wojsko
Obronność
Jednostka
Siła
Konstytucja
Operacja

zad. 6)
- system wykonawczy militarny,

- Organy Systemu Kierowania Obronnością,

- system wykonawczy  pozamilitarny

w tym przykładowo:
Prezydent RP

Rada Ministrów

Siły Powietrzne

3 3 3