Odpowiedzi

2009-12-13T17:20:23+01:00
X-kąt przy podstawie

x+15-kąt między ramionami

W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są równe.
Oraz wewnętrznych suma kątów trójkąta jest równa 180 stopni więc:

x+x+x+15=180
3x+15=180
3x=180-15
3x=165
x=165/3
x=55

x+15=55+15=70


Miary kątów to 70 stopni, 55 stopni i 55 stopni

23 4 23
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T17:23:18+01:00
Oznaczmy kąty przy podstawie przez β przy wierzchołku α.
Mamy, że 'kąt między ramionami jest o 15 stopni większy od kąta przy podstawie'
Tak więc α=β+15 stopni. Oraz wiemy, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym mają takie same miary.

Mamy układ:
{α=β+15
{β+β+α=180

{α=β+15
{β+β+β+15=180

{α=β+15
{3β=165

{α=β+15
{β=55

{α=55+15
{β=55

{α=70
{β=55
25 4 25