Oblicz: Dzielenie ulamkow np 1- licznik, /-kreka ulamkowa,5-mianownik...:
1/5:2
5/7:15
2,2/5:13
2/3:3
8/15:12
5,5/6:7
4/7:2
1,1/3:3
4,7/8:13
2/9:6
2,2/3:4
8,1/15:11
2)
Znajdz liczbe 9 razy mniejsza niż liczba 4,1/11;)
3) Gdy zwiekszono pewną liczbe siedmiokrotnie, otrzymano 5,4/9. Jaka to byla liczba.?
4) Znajdz liczbe 7 razy mniejsza od sumy liczb 1,1/2 i 1/4.;)

Prosze z obliczeniami...Jest to poziom klasy 5 pilne na dzisiaj.!;)))) Daje naj!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T17:25:48+01:00
Oblicz: Dzielenie ulamkow np 1- licznik, /-kreka ulamkowa,5-mianownik...:
1/5:2=1/5 *1/2=1/10
5/7:15=5/7*1/15=1/21
2,2/5:13=11/25:13=11/25*1/13=11/325
2/3:3=2/3*1/3=2/9
8/15:12=8/15*1/12=2/45
5,5/6:7=11/12:7=11/12*1/7=11/84
4/7:2=4/7*1/2=2/7
1,1/3:3=11/30:3=11/30*1/3=11/90
4,7/8:13=47/80:13=47/80*1/13=47/1040
2/9:6=2/9*1/6=1/27
2,2/3:4=11/15:4=11/15*1/4=11/60
8,1/15:11=27/50:11=27/50*1/11=27/550
2)
Znajdz liczbe 9 razy mniejsza niż liczba 4,1/11;)
[(41/10)/11]*1/9=41/110*1/9=41/990
3) Gdy zwiekszono pewną liczbe siedmiokrotnie, otrzymano 5,4/9. Jaka to byla liczba.?
x-pewna liczba
7x=5 4/9
7x=49/9
x=49/9*1/7
x=7/9
4) Znajdz liczbe 7 razy mniejsza od sumy liczb 1,1/2 i 1/4.;)
x-pewna liczba
7x=1,5+0,25
7x=7/4
x=1/4
1 5 1
2009-12-13T17:29:46+01:00
1/5:2=1/10
5/7:15=1/21
2,2/5:13=2,2/65
2/3:3=1/3
8/15:12=8/180
5,5/6:7=5,5/42
4/7:2=4/14
1,1/3:3=1,1/9
4,7/8:13=4,7/104
2/9:6=1/27
2,2/3:4=2,2/12
8,1/15:11=8,1/165

Dzielisz przez odwrotnosc drugiej liczby np. 1/5:2=1/5x1/2=1/10

2.
4,1/11:9=4,1/99

3.
5,4/9:7=5,4/63

4.
1,1/2 +1/4=3/2+1/4=6/4+1/4=7/8=1 i 1/8
1 i 1/8:7=7/8x1/7=7/56
1 5 1