Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-08T16:51:23+02:00
Objętość klocka:
V = (10 cm)³= 1000cm ³
Masa:
m= 8 kg

Masa nowego klocka:
m = 1kg

Z proporcji wyliczamy, że jego objętość powinna być 8 razy mniejsza. A więc:
Vn = 125 cm³
Krawędź klocka powinna więc wynosić:
a = ∛Vn = ∛125 = 5 cm

Odp. Nowy klocek będzie miał krawędź długości 5 cm.


2009-09-08T17:03:24+02:00
8 kg = 8000 gram
V (objętośc szeiscianu) = 10 cm * 10 cm * 10 cm
obliczmy gęstość metalowego klocka
g = m/V = 8000/1000 = 8 gram/cm^3

teraz mamy obliczyć bok szeicianu o masie 1 kg
m = 1000 gram ; gęstosc g = 8 gram/cm^3
V = m/g = 1000/8 = 125 cm^3 bok sześcianu oznaczmy przez a
a = pierwiastek trzeciego stopnia (V)
a = 5 cm