ZADANIE z równań i nierówności
Kiedyś do partii Przeszłość należało 3 razy więcej osób niż do partii Przyszłość.W wyniku nieudanych działań Przyszłości 5 osób przeszło do Przeszłości. Ostatnio przewodniczący Przeszłości przygotował i przeprowadził udaną akcję propagandową , w wyniku której 2 osoby z Przyszłości wróciły do Przyszłości, a na dodatek przyjęto jeszcze 5 nowych członków.Teraz Przeszłość jest dwa razy licznijsza niż Przyszłość .Ile osób należy do Przeszłości?

1

Odpowiedzi

2009-12-13T17:26:37+01:00
X- partia Przeszłość
y-partia Przyszłość
przed zmianami:
x=3y
w wyniku zmian:
x-5+2+5=x+2 - Przeszłośc
y+5-2=y+3- Przyszłośc
Wiemy, że teraz
x+2=2(y+3)
czyli
x=3y
x+2=2(y+3)

3y+2=2y+6
y=4
x=3*4=12
Korzystając z wcześniejszej zależności otrzymujemy, że x=12, a y=4, a teraz do partii Przeszłość należy 14 osób.
1 5 1