Boki trójkąta ABC mają długości : |AB|= 5cm, |BC|=6 cm,|AC|=9 cm.Na boku AB odmierzamy odcinek AD długości 2 cm i przez punkt D prowadzimy prostą równoległą do boku AC.Prosta ta przecina bok BC w punkcie E.Oblicz obwód tego trapezu.

Proszę o same obliczenia;)
z góry thx za rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2009-12-13T17:23:18+01:00
Z twierdzenia Talesa wyznaczasz |DE| i |EC|. Zauważ, że odcinek AB podzielił nam się na dwie części: 2 i 5-2=3. |DE| będzie się miało do 3 tak, jak |AC| (9) do |AB|(5).
Następnie aby obliczyć EC wychodziusz z założenia, że |BC| (6) do |AB| (5) ma się tak jak |EC| do |DA| (2).
W obu przypadkach proporcje, otrzymujesz długość DE i EC, potem liczysz obwód