Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-15T09:13:38+01:00
W pierwszych dniach lutego 1831 r. armia rosyjska licząca 115 tys. żołnierzy i blisko 350 dział, przekroczyła granice Królestwa. Jej głównodowodzącym był feldemarszałek Iwan Dybicz. Armia podzielona na kilka kolumn miała dążyć do szybkie rozbicia sił polskich i zajęcia Warszawy.
Pierwszy zwycięstwem sił Polskich było rozbicie 14 lutego 1831r. dwóch rosyjskich kolumn przez generała Józefa Dwernickiego pod Stoczkiem. Wprawdzie zwycięstwo to nie miało dużego znaczenia operacyjnego , ale przyczyniło się do poprawy nastrojów w społeczeństwie.
Główne siły rosyjskie skierował Dybicz bezpośrednio na Warszawę. Polacy próbowali na trakcie warszawskim przeciwstawić się Rosjanom 17 lutego w bitwie pod Dobrem, a w dwa dni później pod Wawrem. Polscy generałowie Franciszek Żymirski i Jan Zygmunt Skrzynecki zmuszeni byli wycofać się na pozycję pod Grochów.
@6 maja 1831 r. doszło do bitwy pod Ostrołęką, zakończonej wielką klęską Polaków, po której inicjatywę w prowadzeniu akcji wojennych przejęli Rosjanie. ... Na wieść o powstaniu w Królestwie odpowiedziała Litwa. Powstanie rozpoczęło się tam w marcu 1831r. i stopniowo rozszerzało się. W ruchu powstańczym aktywnie uczestniczył Ignacy Domeyko, później na emigracji, światowej sławy geolog. Powstańcy planowali opanować Wilno, co zakończyło się niepowodzeniem gdyż Rosjanie szybko przystapili do przeciwnatarcia.
6 września armia rosyjska stanęła pod Warszawą szykując się do szturmu. Atak rosyjski na kolejne reduty polskie , mimo bohaterskiej obrony , kończył się ich zdobyciem. Padła Wola, broniona przez generała Józefa Sowińskiego. Warszawa skapitulowała 8 września.Oddziały polskie przekraczały granice z Prusami i Austrią, składając broń.
2 3 2