Ciało spada na Księżycu w czasie 2,45 razy dłuższym, niż spada na Ziemi z tej samej wysokości. Ile wynosi przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu? Przy spadaniu na Ziemi należy pominąć wpływ oporów ruchu. Przyjmij, że g=9,81m/s.

Błagam POMÓŻCIE!!!


Proszę o dokładne obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T17:21:52+01:00
₁-księżyc
₂-ziemia

S₁=S₂

a₁t₁²=a₂t₂²
a₁=a₂t₂²/t₁²

t₁=2,45t₂

a₁=a₂t₂²/(2,45t₂)
a₁=a₂/(2,45)² [m/s²]

a₁=9,81/(2,45)^2=1,63 [m/s²]