Odpowiedzi

2009-12-13T17:31:37+01:00
Konstytucja Stanów Zjednoczonych, ustawa zasadnicza regulująca podstawy ustroju społeczno-politycznego.Uchwalona 17 IX 1787; pierwsza w świecie i najstarsza obowiązująca konstytucja, wyrosła z oświecenia.Konstytucja przekształciła USA z konfederacji państw (stanów) w jedno państwo, którego ustrój został oparty na zasadach: federalizmu , trójpodziału władz akcentującego ich separację demokracyjne formy rządu i respektowania praw.
2 4 2