Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T17:27:47+01:00
Św. Biskup Józef Sebastian Pelczar to wybitna postać w historii Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Napisał wiele licznych, zapomnianych w obecnych czasach dzieł. Przestrogi jakie z nich płyną, pomimo upływu wieku nic nie straciły na swojej aktualności. Przestrogi te dotyczą istotnych zachowań i wartości niezbędnych dla przetrwania wiary rzymsko-katolickiej, państwa i narodu polskiego.

Z prac Józefa Sebastiana Pelczara tryska gorliwa i głęboka wiara katolicka; troska Arcypasterza o powierzoną Diecezję; gorące serce patrioty; przezorność oraz ogrom wiedzy naukowej - teologicznej, historycznej itp. Biskup Pelczar przestrzega przed zatraceniem wiary rzymsko-katolickiej w narodzie polskim, zaprzestaniem codziennych praktyk religijnych itp. ,a co za tym idzie zepsuciem moralnym, które doprowadzają do upadku obyczajów a konsekwencji do upadku narodu i państwa.