Chemia Nowej Ery 3 gimnazjum.
zad.67 str.44
Podkreśl błędy w opisie właściwości etanolu. Napisz zdania poprawnie.
Alkohol etylowy jest bezwonną cieczą, dobrze rozpuszczalną w wodzie. W wyniku mieszania wody z etanolem zachodzi fermentacja. Nie jest elektrolitem, bo jego roztwór wodny przewodzi prąd. Pary etanolu powodują zmianę zabarwienia dichromianu (VI) potasy z pomarzńczowej na niebieską. Etanol jest stosowany do produkcju nawozów sztucznych, mydła, papiru, barwników, leków i kosmetyków.
zad.68 str.44
Uzupełnij równania reakcji chemicznych.
zad.69 str.45
Rozwiąż logogryf.
1. Inna nazwa alkoholi.
2. Nazwa grupy funkcyjnej występującej w alkoholach.
3. Stan skupienia etanolu.
zad.78 str.48
Uzupełnij zdania, wstawiając odpowidni znak"<" lub ">".
a) Cząsteczka pentanolu ma _________ atomów węgla niż cząsteczka dekanolu.
b) Rozpuszczalność propanolu w wodzie jest __________ niż rozpuszczalność heksanolu w wodzie.
c) Gęstość oktanolu jest __________ niż gęstość butanolu.
d) Aktywność chemiczna etanolu jest _________ niż heptanolu.
e) Liczba grup hydroksylowych w cząsteczce heksanotriolu jest __________ niż w cząsteczce etanodiolu.

Bardzo proszę o te zadania:) PILNIE. Na jutro...

1

Odpowiedzi

2009-12-13T17:47:41+01:00
Zad 1
Alkohol etylowy jest cieczą o charakterystycznym zapachu, dobrze rozpuszczalną w wodzie. W wyniku mieszania wody z etanolem zachodzi fermentacja. Nie jest elektrolitem, bo jego roztwór wodny przewodzi prąd. Pary etanolu powodują zmianę zabarwienia dichromianu (VI) potasy z pomarzńczowej na zieloną. Etanol jest stosowany do produkcju barwników, leków i kosmetyków.
Zad 2
a) C2H50H + O2 = 2*C + 3*H20
b) C2H5OH + 3*O2 = 2*CO2 + 3*H2O
c) nie wiem jak :)
d) C2H5OH + 2*O2 = 2*CO + 3*H2O
zad 3
1 Aldehydy
2 Hydroksylowa
3 Ciekły
Zad 4
a) Cząsteczka pentanolu ma ____<_____ atomów węgla niż cząsteczka dekanolu.
b) Rozpuszczalność propanolu w wodzie jest ____>______ niż rozpuszczalność heksanolu w wodzie.
c) Gęstość oktanolu jest ____>______ niż gęstość butanolu.
d) Aktywność chemiczna etanolu jest _____<____ niż heptanolu.
e) Liczba grup hydroksylowych w cząsteczce heksanotriolu jest _____>_____ niż w cząsteczce etanodiolu.
23 3 23