Odpowiedzi

2009-12-13T17:33:02+01:00
Dlaczego Kreon postąpił tak wobec człowieka?
Czy Kreon postąpił zgodnie z prawami boskimi?
Jak zareagowała Antygona na wieść o losie brata?
Czy Kreon postąpił by tak samo ze swoim synem?
Dlaczego Ismena stała w obronie Antygony?
Antygona postąpiła zgodnie z prawami boskimi?
Dlaczego Kreon był tak okrutny?
Czy Ismena kochała brata?
Dlaczego Antygona sprzeciwiła się zakazom króla?
Jak zachował się syn Kreona w związku z tą sprawą?
2009-12-13T17:41:49+01:00
Kto zabronił pochówku Polinejka?
Kto zamierzał pogrzebać Polinejka?
Kto zdecydował się pomóc dziewczynie w dokonaniu pochówku zmarłego?
Czy Antygona przyznała się do złamania zakazu Kreona?
Jaka kara groziła za złamanie zakazu króla?
W jaki sposób nie usprawiedliwiała bohaterka decyzji o pogrzebaniu brata?
Czym uzasadniał Kreon wydanie swojego rozkazu?
Kto powiedział słynne słowa: "Współkochać przyszłam, a nie wspólnienawidzić"?
Jakim władcą był Kreon?
"Wróg i po śmierci nie stanie się miłym" Są to słowa?