1.przedstaw reakcje spalania pentenu.

2.Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70u.Napisz wzór sumaryczny i nazwe tego alkenu.

3.napisz wzór sumaryczny alkenu ktory ma 10 atomow wodor w czasteczce.

4. przedstawa reakcje wszytskich alkenów z dowolnym chlorowcem. nazwij pozostałe zwiazki.

1

Odpowiedzi

2009-12-13T17:56:23+01:00
1)CH3-CH2-CH2-CH=CH2 + 15/2 O2 -> 5 CO2 + 5 H2O
nie mozna zapisać w ułamku stechiometrii więc trzeba reakcje pomnożyć przez dwa, więc:
2 CH3-CH2-CH2-CH=CH2 + 15 O2 -> 10 CO2 + 10 H2O

2)m(alkenu)=70 u
wzór ogólny alkenów: CnH2n
CnH2n=70
12n+2n=70
14n=70/:14
n=5-------> penten
CH3-CH2-CH2-CH=CH2

3) alken ma 10 atomów wodoru w cząsteczce
CnH2n---------> alkeny posiadają dwa razy więcej wodorów w cząsteczce niż węgli, więc: H=10 to C=5
będzie to penten: CH3-CH2-CH2-CH=CH2

4) CnH2n + Cl2 -> CnH2nCl2
w reakcji alkenów z chlorowcem (czyli: Cl2, Br2, I2) powstaje dichloroalkan, dibromoalkan lub dijodoalkan, np.:
CH2=CH2 + Cl2 -> CH2(Cl)-CH2(Cl) ----> 1,2-dichloroetan
CH2=CH-CH3 + Cl2 -> CH2(Cl)-CH(Cl)-CH3 ---> 1,2-dichloropropan