Zad.8
Odlicz pole trójkąta ,którego wierzchołkami są:punkt A(-3,2),punkt symetryczny do niego względem początku ukłADU WSPÓŁRZĘDNYCH oraz punkt B (2,0).
ZAD9
KRÓTSZA PRZEKĄTNA równoległoboku ma długosć 12 cm i tworzy z jednym z boków tego równoległoboku kąt o mierze 30 stopni .Kąt ostry równoległoboku ma miarę 60 stopni. Oblicz pole tego równoległoboku.
zad15
Wykaż, że jeśli do danej liczby dwucyfrowej dodamy liczbę z przestawionymi cyframi to otrzymamy liczbę podzielna przez 11.
zad6
napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty:A(1,2) i B(-1,0).Wyznacz współrzędne punktu, przecięcia tej prostej z osią Y.
Proszę o rozwiązanie załącznika

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T17:35:57+01:00
0,5xa(podstawa)xh(wysokość)
0,5 x 6 x 2 = 6jednostek(j)2(kwadratowych)

reszty nie ogarniam xD
1 1 1