Odpowiedzi

2009-12-13T18:41:00+01:00
* WSTĘP, wprowadzający słuchaczy w treść przemówienia, podający okoliczności wymagające poruszenia danego tematu;
* CZĘŚĆ WŁAŚCIWĄ, rozwijającą tezy przemówienia, przekonującą o ich słuszności siłą właściwie dobranych argumentów;
* ZAKOŃCZENIE, podkreślające główną myśl przemówienia, apelujące do słuchaczy, stawiające przed nim określone zadania.
11 3 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T19:03:57+01:00
WSTĘP
* Wprowadzenie w treść przemówienia/ zasygnalizowanie tezy
* Umotywowanie jej – dlaczego poruszam taki temat
* Stworzenie sprzyjającej atmosfery i pozyskanie przychylności adresatów

ROZWINIĘCIE
* Przedstawienie sprawy
* Argumentacja przekonująca o słuszności proponowanego rozwiązania
* Odpieranie zarzutów poprzez przytoczenie przewidywanych kontrargumentów i natychmiastowa odpowiedź na ‘nie’

ZAKOŃCZENIE
* Podsumowanie wywodu
* Podkreślenie myśli przewodniej, celu przemówienia
* Apel do emocji słuchaczy

17 4 17
2009-12-13T19:54:45+01:00
1. Wstęp- apostrofa do słuchaczy, np. Drodzy zebrani, Mili goście, Szanowni Państwo. Wyjaśniasz dalej dlaczego przemawiasz, np. Powierzono mi zaapelowanie o zakaz produkcji zabawek militarnych dla dzieci.
2. Część zasadnicza- Przedstawiasz cała sprawę. Mówisz argumenty dlaczego dzieci nie powinny bawić się takimi zabawkami, co takie zabawy moga powodować, np. Zakaz produkcji takich zabawek jest niezwykle ważny. Bawiąc się takimi zabawkami podowują, że rosnie w nich agresja, stają się bardziej odporne na krzywdę ludzką. Tłumią w sobie emocje, ponieważ żołnierz nie płacze.
3. Zakończenie - podsumowujesz i formułujesz jakieś hasło, np. Dajmy szansę naszym dzieciom na nromalne dzieciństwo, bez przemocy.
10 4 10