Które z podanych niżej zdań jest fałszywe

A.właściwości chemiczne pierwiastków ułożonych wedłuk wzrastających mas atomowych zmieniają się w sposób okresowy

B.Na podstawie układu okresowego można przewidywać właściwościchemiczne nie tylko pierwiastków ale i ich prostych związków

C.liczby pierwiastków w kolejnych okresach wynoszą 2,8,8,18,18,32,itd

D.maksymalna wartościowość pierwiastków drugiego okresu jest zfodan z numerem okresu

E. układ okresowy jest klasyfikacyjnym pierwiastków opartym na prawe okresowości

1

Odpowiedzi

2009-12-13T17:45:01+01:00