Trafalgar Square jest najważniejszym miejscem centralnego Londynu. Trafalgar Square powstał w XIX wieku na miejscu dawnych stajni królewskich. Na Trafalgar Square znajduje się kolumna Nelsona, dwa pomniki oraz fontanna. Pierwszym z pomników jest Jakuba II, a drugi Jerzy IV. Jednak ze wszystkich budowli najbardziej widoczna jest wyżej wymieniona 56. metrowa kolumna Nelsona. W podstawie kolumny znajdują się cztery lwy oraz cztery płaskorzeźby . Płaskorzeźby przedstawiają zwycięstwa admirała Nelsona pod Trafalgarem, Kopenhagą, Aboukirem i St Vincent.

Na tym placu można zauważyć dużą ilość gołębi oraz wiele czerwonych autobusów i czarnych taksówek. Niedaleko Trafalgar Square stoi znana galeria National Gallery oraz wiele ambasad.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T17:43:25+01:00
There is most important place of central london Trafalgar Square. It has emerged in (to) on place old XIX century (age) royal Trafalgar Square stajni. Column is placed on Trafalgar Square Nelsona, two monuments and fountain. It is first of monuments jakub II, but second (other) jerzy IV. However, visible is mentioned from all building 56 most highly. One-meter long (-m) column Nelsona. Four lions be placed in base of column and four bas-reliefs. Bas-reliefs present victories of admirals under Nelsona Trafalgarem, copenhagen, Aboukirem and st. vincent. It is possible to notice (to remark) big amount of pigeon on this square and many red busses and black taxi. Known gallery stands nearly Trafalgar Square National Gallery and many embassies.
5 3 5
2009-12-13T18:29:16+01:00