Odpowiedzi

2009-12-14T22:09:36+01:00
Bibliografia:
Podmiotowa:

Adam Mickiewicz, Dzieła wszystkie, Wiersze 1829–1855, Tom i część III, opr. Cz. Zgorzelski, Wrocław—Warszawa... 1981
Adam Mickiewicz, Dramaty, Wydanie rocznicowe, Tom III, opr. Z. Stefanowska, Warszawa 1999
Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, opr. J. Ujejski, Kraków 1924, BN I/72
Tadeusz Różewicz, Kartki wydarte z dziennika, „Odra&rdquo: 1984, nr 11, s. 31–41, 1985, nr 3, s. 54— 61, 1985, nr 5, s. 58— 62, 1985, nr10, s. 28— 38, przedr. w: Proza, Tom II, Kraków 1990, s. 490— 582
Tadeusz Różewicz, Płaskorzeźba, Wrocław 1991 (oznaczenia: Pł)
Tadeusz Różewicz, Poezja, Tom i i II, Kraków 1988 (oznaczenia: P I, P II)
Tadeusz Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, Wyd. II rozszerzone, Wrocław 1977 (oznaczenia: Pdwa)
Tadeusz Różewicz, Szara strefa, Wrocław 2002
Tadeusz Różewicz, Teatralizacja poezji, Odra 1984, nr 1, s. 51–53
Tadeusz Różewicz, Zawsze fragment. Recycling, Wrocław 1999
4 2 4