Odpowiedzi

2009-12-13T17:45:00+01:00

Pokaż tylko zdjęcia, filmy i mapy Jak szukać?
Kultura masowa
Dodaj do notesu
Socjologia

Kultura masowa, zjawisko socjolgiczne; termin wprowadziła A. Kłoskowska (Kultura masowa. Krytyka i obrona); w znaczeniu ogólnym – pojęcie odnoszące się do zjawisk sztuki i rozrywki, realizowanych przez rozpowszechnianie identycznych przekazów za pomocą technicznych środków umożliwiających ich odbiór w b. szerokim zakresie, przez zróżnicowaną publiczność odbiorców kultury.

W znaczeniu szczegółowym – imitacja kultury “wysokiej” i ludowej, znak unifikacji kultury, schematyzacji, standaryzacji, ilości kosztem jakości (wielkonakładowa prasa, popularyzacja amerykańskiej produkcji filmowej i telewizyjnej, tania książka, komercjalne rozgłośnie radiowe).

Jako fenomen kultury obecny już w XIX w. równolegle z ideą “społeczeństwa masowego”, “komunikacji społecznej” i “środkami masowego przekazu” jako kompleks zjawisk komercyjnych: wzorów, norm, praktyk, przedmiotów typowych dla kultury zindustrializowanego i zurbanizowanego społeczeństwa.

W Polsce pojawił się w l. 60. XX w., główną rolę odegrała telewizja kreująca politykę kulturalną, organizację kultury i akceptację różnych form masowej rozrywki. W l. 80. i 90. utożsamia się kulturę masową z odmianą kultury popularnej.
2009-12-13T20:48:07+01:00
Dobre:ogolnodostepna , mass media
zle: homogenizacja macdonalizacja