1.zdefiniuj przyczyny skałdajace sie na metabolizm

2.opisz dzialanie enzymu i opisz jego działanie

3.okresl wewnetrzne czynki wpływajace na intensywnosc fotosyntezy

4 przedstaw schematycznie faze ciemna i okresl jej znaczenie

5.przedstaw reakcje opisz łancuch oddechowy i jego znaczenie

1

Odpowiedzi

2009-12-13T18:30:55+01:00
5. Łańcuch oddechowy - to wędrówka elektronów wodorowych po kaskadach energetycznych. Elektrony przesuwają się w kierunku niższych energetycznie stopni. W czasie tej wędrówki wytwarza się energia magazynowana w ATP. Na końcu kaskady energetycznej wodór łączy się z tlenem dając wodę, reakcja ta nie jest wybuchowa.
2 . Enzym składa sie z dwóch części: apoenzym - cześć bialkowa i decyduje ona o rodzaju przyłączonego substratu i część niebiałkowa - nie trwale połaczona z apoenzymem.

1. na metabolizm składa się katabolizm i anabolizm

4. 6 CO2 + 6H2O + śWIATłO ----> C6H12O6 + 6O2