W wyborach prezydenckich startowało dwóch kandydatów: p. Małowiejski i p. Sielski.
Wyniki głosowania:
Wieś: p. Sielski 75%
p.Małowiejski 25%
Miasto: p. Sielski 65%
p. Małowiejski 35%
Spośród osób, które wzięły udział w wyborach, 30% mieszka na wsi, a 70% w mieście. Który z kandydatów otrzymał więcej głosów?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T22:36:12+01:00
Wszystkich głosujących:x
mieszkańców wsi:30%x=30/100x
mieszkańców miasta:70%x=70/100x
Sielski
na wsi:
75%×30/100x=75/100×30/100x=225/1000x
w mieście:
65%×70/100x=65/100×70/100x=455/1000x
razem:
225/1000x+455/100x=680/1000x
Małowiejski:
na wsi:
25%×30/100x=25/100×30/100x=75/1000x
w mieście:
35%×70/100x=35/100×70/100x=245/1000x
razem:
75/1000x+245/1000x=320/1000x

680/1000x>320/1000x
Więcej głosów zdobył Sielski.