1.Klasyczne piękno to (zaznacz właściwe odpowiedzi,może być ich więcej niż jedna):
harmonia proporcji
surowy wyraz dzieła
umiar w ekspresji
statyka kompozycji
fantazyjny układ elementów dzieła
doskonałość w przedstawianiu natury
2.Wylicz typy greckich budowli i obiektów,których formy i nazwy funkcjonują do dzisiaj w kulturze Europy.
3.Najsłynniejsze rzymskie budowle,w których zastosowano arkady to...
4.Napisz,jak rozumiesz powiedzenie:,,Świat antyczny-kolebką kultury europejskiej".
5.Przyporządkuj dzieła właściwym okresom w sztuce greckiej:
okres archaiczny
okres klasyczny
okres hellenistyczny
do wyboru:
Nike z Samotraki
posąg Zeusa
Grupa Laokoona
posąg Kurosa
Partenon
wazy orientalizujące
kolumny korynckie
wazy czarnofigurowe

proszę o pomoc.
Najlepsza odpowiedź dostanie 30 pkt.

1

Odpowiedzi

2009-12-13T17:52:43+01:00
1. - harmonia proporcji
- umiar w ekspresji
- doskonałość w przedstawianiu natury

4. Świat antyczny to kolebka kultury europejskiej, ponieważ wszystkie gatunki sztuki powstały już w starożytności. Od początku czerpiemy z nich korzyści. Wszystko przeszło na dalsze pokolenia które unowocześniały sztukę starożytną.