1)Wyznacz trzy kolejne liczby całkowite:
a) parzyste,których suma wynosi(-162)
b)nieparzyste,których suma wynosi (-147)

2)Wyznacz cztery kolejne liczby naturalne:
a)parzyste,których suma wynosi 68
b)nieparzyste,którch suma wynosi 112

3) Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest równy kwadratowi mniejszej z nich.Co to za liczby?

4)Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest równy kwadratowi większej z nich.Co to za liczby?

5)Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych nieparzystych jest o 34 mniejsze od kwadratu liczby mniejszej.Co to za liczby?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-13T18:05:53+01:00
1)
a) parzyste,których suma wynosi(-162)
[(-162)/3+2]+[(-162)/3]+[(-162)/3-2]
-52, -54, -56
b)nieparzyste,których suma wynosi (-147)
-47,-49,-51

2)
a)parzyste,których suma wynosi 68
14, 16, 18, 20
b)nieparzyste,których suma wynosi 112
25, 27, 29, 31

3)
2a - pierwsza liczba (parzysta)
b= 2a+2 - kolejna liczba (parzysta)
2a*(2a+2)=(2a)²
4a²+4a=4a²
4a=0
a=0
2*0 = 0
2*0+2 = 0+2 = 2

4)
2a*(2a+2)=(2a+2)²
4a²+4a=4a²+8a+4
4a-8a=4
-4a=4 /:(-4)
a=-1
2*(-1) = -2
2*(-1)+2 = 0

5)
(2a+1)*(2a+3)+34 = (2a+1)²
4a²+6a+2a+3+34 = 4a²+4a+1
6a+2a-4a = 1-3-34
4a = -36 /:(-4)
a= -9
2*(-9)+1 = -18+1 = -17
2*(-9)+3 = -18+3 = -15
6 2 6