Obserwując zużycie benzyny w swoim samochodzie, pan Nowak stwierdził, że jeśli wystartuje z pełnym bakiem i będzie jechał po autostradzie ze stałą prędkością, to zależność liczby litrów benzyny w baku (y) od liczby przejechanych kilometrów (x) wyraża się wzorem: y=-0,05x + 45
1)Ile benzyny zostanie w baku po przejechaniu 200km?Zapisz obliczenia.
2)Jaką pojemność ma bak tego samochodu?
3)Na przejechanie ilu kilometrów wystarczy pełen bak?Zapisz obliczenia.
4)Przekształcając wzór pana Nowaka, wyznacz x w zależności od y.

1

Odpowiedzi

2009-12-13T18:09:52+01:00
1)y=-0,05*200+45
y=-10+45
y=35
2)y=0,05*0+45
y=0+45
y=45
3)x=45:0,05
x=900 km
4)y=-0,05x+45
0,05x=-y+45/:0,05
x=-20y+900
8 4 8