Odpowiedzi

2009-12-13T18:17:22+01:00
Roztwory: siarczan (VI) miedzi (II), kwasu siarkowego (VI), wodorotlenku sodu, przewodzą prąd elektryczny są elektrolitami.

Woda destylowana nie przewodzi prądu elektrycznego jest nieelektrolitem.

Elektrolity – są to te kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

Nieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego. Są to np., tlenki, alkohole, i węglowodany.
6 3 6
2009-12-13T18:18:13+01:00
Elektroity - Jest to substancja przewodząca prąd elektryczny za pośrednictwem swobodnych jonów; może być w stanie stałym lub stopionym (np. sole) albo w roztworze (np. ulegające dysocjacji elektrolitycznej: kwasy, zasady i sole).

Nieelektrolity – substancje, których roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego. Są to niektóre tlenki, alkohole, węglowodany.

3 5 3
2009-12-13T18:19:53+01:00
Elektrolit Nazywa się tak substancję która ulega dysocjacji albo może ona przewodzić prąd elektryczny np woda.

nieelektrolity-substancje wodne, które nie przewodzą prądu elektrycznego
2 4 2