Odpowiedzi

2009-12-13T18:33:11+01:00
2009-12-13T18:35:02+01:00
A)pole podstawy= 4do kwadratu= 16
pole 1ściany bocznej = 4*8=32
pole boczne= 4*32= 128
pola podstaw: 2*16=32
pole powierzchni= 128+32= 160

B)pole podstawy: 9pierwiastków z 3/4
pola podstaw= 2*9pierwiastki z 3/4= 18pierwiastków z 3/4
pole 1ściany bocznej: 3*9=27
pole boczne: 27*3=81
pole powierzchni:81+18pierwiastków z 3/4


2009-12-13T18:38:07+01:00
A)Pc=2Pp+Pb
a=4
h=8
Pp=a²
Pp=4²=16
Pb=4ah
Pb=4*4*8=128Pc=2*16+128
Pc=32+128
Pc=160
b)a=3
h=9
Pp=a²√3/4
Pp=3²√3/4
Pp=9√3/4
Pb=3ah
Pb=3*3*9
Pb=81
Pc=2*9√3/4+81
Pc=4,5√3+81