W filharmoni jest ogółem 470 miejsc na widowni, w tym 350 to miejsca pierwsze, a 120- drugie. Bilet normalny na miejsce pierwsze kosztuje 40 zł, ulgowy - 25 zł, a na miejsce drugie odpowiednio 25 zł i 15 zł. Oblicz wpływy filharmoni z biletów na koncert, jeżeli sprzedano 80 % biletów normalnych i 20 % biletów ulgowych na miejsca pierwsze oraz 40 % normalnych i 60 % ulgowych na miejsca drugie.

plis jeszcze o obliczenia

2

Odpowiedzi

2009-12-13T18:30:20+01:00
1.obliczam ile biletów normalnych na pierwszy rząd sprzedano:

100%=350
80%=x

x=(80*350)/100%=280 biletów nornalnych

Obliczam ilość sprzedanych biletów ulgowych:

350-280=70 biletów ulogwych na miejsca w rzedzie pierwszym.

2.obliczam ilosc biletow normalnych sprzedanych na rzad drugi:
40%=x
100%=120

x=(40*120)/100=48

120-48=72 bilety ulgowe.
3.obliczam dochod:

280*40zł=11200zł
70*20zł=1400
48*25zł=1200zł
72*15zł=1080zł

11200+1400+1200+1080=14880
2009-12-13T18:36:58+01:00
1.obliczam ile biletów normalnych na pierwszy rząd sprzedano:

100%=350
80%=x

x=(80*350)/100%=280 biletów nornalnych

Obliczam ilość sprzedanych biletów ulgowych:

350-280=70 biletów ulogwych na miejsca w rzedzie pierwszym.

2.obliczam ilosc biletow normalnych sprzedanych na rzad drugi:
40%=x
100%=120

x=(40*120)/100=48

120-48=72 bilety ulgowe.
3.obliczam dochod:

280*40zł=11200zł
70*20zł=1400
48*25zł=1200zł
72*15zł=1080zł

11200+1400+1200+1080=14880