Odpowiedzi

2009-12-13T18:38:06+01:00
Zawsze, nawet w doświadczeniach dziejowych burz, Kościół na różne sposoby podkreślał szczególną rolę związku między kulturą i chrześcijaństwem w dziejach Starego Kontynentu. Zasady Ewangelii, które przez stulecia kształtowały literaturę i sztukę, refleksję i kulturę Europy, również dziś wyznaczają program działania, który pragniemy przekazać następnym pokoleniom”. Te słowa znalazły się w papieskim przesłaniu na II Kongres Kultury Chrześcijańskiej, który rozpoczął swe obrady w Lublinie.

Ojciec święty przypomina współczesne zagrożenia i wyzwania, jak nihilizm i pustka egzystencjalna przeżywane przez poszczególne osoby i całe społeczności. Przynagla to do troski o tradycyjne wartości i do odnowionego świadectwa chrześcijańskiego. „Duch Święty umacnia nas, byśmy na obecnym etapie dziejów wnosili wartości Królestwa Bożego w kulturę kontynentu, z którym chrześcijaństwo złączyło w sposób szczególny swą misję ewangelizacyjną – napisał papież do uczestników lubelskiego spotkania. Niech humanizm, który swoje najgłębsze źródło ma w tajemnicy Wcielenia, zobowiązuje nowe pokolenia twórców do wierności tej tradycji, do której odnoszą się najpiękniejsze dążenia rodziny ludzkiej: afirmacja godności człowieka, pragnienie wolności i prawdy, poszukiwanie świętości i solidarności.
33 4 33
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-13T18:37:39+01:00
Współczesne świadectwo kultury chrześcijańskiej to np;
- pomoc drugiej osobie;
- ofiarowanie ludziom biednym pomocy;
- chodzenie do kościoła;
- szacunek wobec innych;
44 3 44
2009-12-13T19:12:03+01:00
Kultura chrześcijańska polega na pomocy dla innych ludzi, szacunku do innych ludzi, chodzeniu do kościoła, modlitwie... ;]
24 3 24