Ćwiczenia z Historii


cwiczenie 1
Uzupełnij w miejsce kropek...
temat: Polska sytuacja międzynarodowa w latach 20

I.
Nazwa układu- ............................................
Państwa zawirające układ- Niemcy i ZSRR
Data- .....................................................
Postanowienia- .............................................
Znaczenie układu dla Polski-..............................

II.
Nazwa układu- Układ w Locarno
Państwa zawierające układ..................................
Data.....................................
Postanowienia.....................................
Znaczenie układu dla Polski.................................


cwiczenie 2
temat: Gospodarka i spoleczenstwo II Rzeczpospolitej
W pisz w miejsce kropek P (jezeli zdanie jest prawdziwe) lub F (jezeli zdanie jest fałszywe)

1. Krach nie giełdzie Wall Street miał wpływ także na polską gospodarke.........
2. W Posce jedynie rolnictwo nie zostało dotknięte kryzysem...........
3. Wskutek bankructw wielu fabryk spadła produkcja i wzrosło bezrobocie.........
4. Największy kryzys przypadł w Polsce na rok 1935.........
5. Eugeniusz Kwiatkowski, dzięki decyzjom o rozbudowie Gdyni i budowie COP, przyczynił się do przezwyciężenia kryzysu w Polsce...........cwiczenie 3
temat: Gospodarka i spoleczenstwo II Rzeczpospolitej
Odpowiedz na pytanie:
Jakie były przyczyny podjęcia decyzji o budowie COP?cwiczenie 4
temat: Gospodarka i spoleczenstwo II Rzeczpospolitej
W miejsce kropek wpisz numer wybitnego Polaka, który odpowiada poanej charakterystyce

1. Tadeusz Kotarbiński
2. Stefan Jaracz
3. Stefan banach
4. Stefan Żeromski
5. Stanisław I. Witkiewicz
6. Eugeniusz Romer
7. Florian Znaniecki
8. Pola Negri
9. Bolesław Leśmian
10. Szymanowski.

mistrz lwowskiej szkoly matematycznej......
filozof, tworca teorii skutecznego dzialania......
polski pisarz, malarz, filozof i teoretyk......
znakomity aktor warszawskich teatrów........
hollywodzka gwiazda kina niemego......
pisał wiersze i poematy basniowo-filozoficzne.......
pisarz i publicysta, autor Przedwiośnia............
wybitny geograf, tworca nowoczesnej kartografii.......
slynny kompozytor, piewca polskiego folkloru.....
wybitny poslki socjolog.....

cwiczenie 5
temat: Polska w przededniu wojny
Odpowiedz na ptania krótko zwizle:

I. Kiedy i w jakich okolicznosciach Zaolzie zostało przyłączone do Czechosłowacji?

II. W jakiej sytuacji miedzynaordowej polska upomniała się o Zaolzie?

III. jakich argumentów użył polski rząd, domagając się zwrotu Zaolzia?cwiczenie 6
temat: Polska w przededniu wojny
uzupełnij tekst :

Minister spraw zagranicznych RP nie zgodził się na niemieckie żądanie przyłączenia................................... . Uznał to za próbę odepchnięcia Polski od .................................................. . Sprzeciwił się on także utworzeniu ........................................ łączącej Niemcy z prusami Wschodnimi, a biegnącej przez województwo pomorskie, które przez propagandę niemiecką nazywane było .................................... . Józef Beck za najwyższą wartość uznał .................................... .

cwiczenie 7
temat: Polska w przededniu wojny
napisz daty podanych ponizej wydarzej i uzupełnij je chronologicznie

- zajecie Zaolzia przez Polskę
- konferencja w Monachium
- podpisanie układu Ribbentrop-Mołotow
- układ sojusznicy polsko-brytyjski
- przemówienie Józefa becka
- brytyjskie gwarancje bezpieczeństwa dla PolskiWSZYSTKIE TE CWICZENIE ZNAJDUJA SIĘ W CWICZENIACH DO HISTORII DLA KLASY 3 GIMNAZJUM "PRZEZ WIEKI 3". PROSZE ZROBIC DOBRZE TE CWICZENIA BO DUZO PUNKTOW! DAJE NAJLEPSZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-14T00:04:12+01:00
Zad.7
29-30wrzesień 1938 - konferencja w Monachium
październik 1938 - zajęcie Zaolzia przez Polskę
6 kwiecień 1939 - brytyjskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski
5 maj 1939r - przemówienie Józefa becka
23sierpień 1939 - podpisanie układu Ribbentrop-Mołotow
25sierpień 1939 - układ sojusznicy polsko-brytyjski

Zad.6

Minister spraw zagranicznych RP nie zgodził się na niemieckie żądanie przyłączenia Gdańska do Rzeszy . Uznał to za próbę odepchnięcia Polski od dostępu do Morza i rozwijaniu dalszej gospodarki. Sprzeciwił się on także utworzeniu autostrady i linii kolejowej łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi, a biegnącej przez województwo pomorskie, które przez propagandę niemiecką nazywane było korytarzem (nie jestem pewna) . Józef Beck za najwyższą wartość uznał sprzeciwienie się władzy Rzeszy ( teżn nie jestem pewna) .

Zad.4

1. Tadeusz Kotarbiński - filozof, twórca teorii skutecznego działania
2. Stefan Jaracz - znakomity aktor warszawskich teatrów
3. Stefan Banach - mistrz lwowskiej szkoły matematycznej
4. Stefan Żeromski - pisarz i publicysta, autor Przedwiośnia
5. Stanisław I. Witkiewicz - polski pisarz, malarz, filozof i teoretyk
6. Eugeniusz Romer - wybitny geograf, twórca nowoczesnej kartografii
7. Florian Znaniecki - wybitny polski socjolog
8. Pola Negri - hollywoodzka gwiazda kina niemego
9. Bolesław Leśmian - pisał wiersze i poematy baśniowo-filozoficzne
10. Szymanowski - słynny kompozytor, piewca polskiego folkloru

8 4 8