Odpowiedzi

2009-12-13T21:39:23+01:00
A) obliczamy pole całkowite stożka; wzór : Pc=πr(r+l)
liczymy l L²= 5² + 8² L=√89=9,4
podstawiamy do wzoru:
r = 5 l=√89 Pc₁= π5 ( 5 + 9,4)=5π*14,4=72π=226 cm₂

teraz obliczamy pole całkowite walca Pc=2πr(r+h)
r=2 h= 23-8=15
podstawiamy do wzoru:
Pc₂= 2π*2(2+15)=4π*17=68π = 68*3,14=213,53cm²

pole całkowite figury = Pc₁ + Pc₂= 226+213,53=439,53cm²
b)V₁=⅓πr²*h - objętość stożka v = ⅓π5²*8=⅓π200≈209cm³
V₂=πr²*h - ob walca v=4π*15=60π≈188cm³
V= v₁+v₂ V= 209+188=397 cm³
WAGA: V*8,9g/cm³= 397*8,9≈3533g 1 kg= 1000g czyli 3533g= 3,533kg≈3,5kg -waga trzpienia jeśli trzpień to cała ta figura :p