Zadanie 1 :
Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są węgiel, wodór i tlen w cząsteczce :
a) glukozy
b) sacharozy
c) fruktozy

Zadanie 2.
W trzech próbówkach znajdują się w postaci stałej, białko, sacharyd i tłuszcz. Jak rozróżnisz te substancje? Zaproponuj odpowiednie doswiadczenia.

Pomocyyyyyyyyyy;///

1

Odpowiedzi

2009-12-13T22:49:47+01:00
Zadanie 1.

Glukoza- C₆ H₁₂ O₆
masa C = 6 × 12u = 72u
masa H = 12 × 1u = 12u
masa O = 6 × 16u = 96u

stosunek masowy:
x : y : z
72 : 12 : 96 /÷ 12
6 : 1 : 8.
Odpowiedź: stosunek masowy C₆ H₁₂ O₆ to 6 : 1 : 8.


Sacharoza- C₁₂ H₂₂ O₁₁
masa C = 12 × 12u = 144u
masa H = 22 × 1u = 22u
masa O = 11 × 16u = 176u

stosunek masowy:
x : y : z
144 : 22 : 176 /÷ 2
72 : 11 : 88.
Odpowiedź: stosunek masowy C₁₂ H₂₂ O₁₁ to 72 : 11 : 88.


Fruktoza- C₆ H₁₂ O₆ ← IZOMER GLUKOZY
masa C = 6 × 12u = 72u
masa H = 12 × 1u = 12u
masa O = 6 × 16u = 96u

stosunek masowy:
x : y : z
72 : 12 : 96 /÷ 12
6 : 1 : 8.
Odpowiedź: stosunek masowy C₆ H₁₂ O₆ to 6 : 1 : 8.Zadanie 2.
Należy przeprowadźić szereg doświadczeń różnicujących.

Różnicowanie 1.:
do trzech probówek z wodą A,B,C, dodajemy kolejno:
A- białko,
B- sacharyd,
C- tłuszcz,

Wynik różnicowania 1.:
- białko w probówce A z wodą nie ulega rozpuszczeniu,
- sacharyd w probówce B w kontakcie z wodą nie ulega rozpuszczeniu,
- tłuszcz w probówce C również nie ulega rozpuszczeniu.

Odpowiedź: w probówce B znajdował się sacharyd.


Różnicowanie 2.:
do trzech probówek z wodą A,B,C, dodajemy kolejno pozostałe substancje:
A- białko,
B- tłuszcz,
następnie próbki ogrzewamy nad palnikiem.

Wynik różnicowania 2.:
- białko w probówce A z wodą nie ulega rozpuszczeniu, a woda powoli wyparowywuje.
- tłuszcz w probówce B zmienia stan skupienia ze stałego w ciekły pod wpływem temperatury i unosi się na powierzchni wody.

Odpowiedź: w probówce B znajdował się tłuszcz.

Różnicowanie 3.- sprawdzające:
probówkę A w, której do tej pory nie zaszła żadna reakcja, ponownie ogrzewamy nad palnikiem odparowywując całkowicie wodę i obserwując dalsze zmiany przez 5- 15 minut.

Wynik różnicowania 3.- sprawdzającego:
- z wnętrza probówki po całkowitym odparowaniu wody, zaczyna wydobywać się zapach spalenizny, a próbka ulega zwęgleniu co jest dowodem, że jest to białko.

Odpowiedź: w probówce A znajdował się białko.
3 3 3